Kabe’ye Putları Koyan İlk Kişi

Mekke’nin Kısa Siyasi Tarihi

Mekke’yi bilindiği üzere ilk yurt edinenler Güney Arabistan asıllı Amalikalılardır. Amalikalılardan sonra Mekke’nin yönetimi Cürhümlü
kabilesine geçmiştir. Onların egemen olduğu sıralarda Hz.İbrahim ve oğlu Hz. İsmail Mekke’ye gelerek Kabe’yi ( Kur’an da Ümmül
kura yani şehirlerin anası olarak geçer.) inşa ederler. Hz.İbrahim oğlu İsmail’i burada bırakıp Filistin’e döndüğü rivayet edilir. Hz. İsmail ise
Cürhümlülerden bir kız ile evlenerek onlarla akrabalık kurar.
Yine Güney Arabistan asıllı bir başka kabile olan Huzaalılar, Hicaz bölgesine gelerek, Cürhümlülerden kendilerine bir yurt bulana kadar
Mekke civarlarında kalmak için müsaade isterler Ancak Cürhümlüler bunu kabul etmeyince Huzaalılar, Cürhümlüleri mağlup ederek
Mekke’den uzaklaştırırlar, yalnızca İsmailoğullarının burada kalmalarına izin verirler. Cürhümlüler şehirden çıkarken Zemzem kuyusunu
kullanamaz hale getirirler.

Kabe’ye Putları koyan adam: Amr b. Luhay

Huzaa kabilesinin reisi Amr b. Luhay, bir gün iş için Belka yöresinde Amalikalıların puta taptığını görür ve onlardan bunun hakkında bilgi ister. Onlar, bunun insan şeklinde ilahlar olduğu, bunlar sayesinde istedikleri zaman yağmur yağdırırlar ve bu yüzden onlara taptıklarını
söylerler. Amr b. Luhay onlardan Mekke’ye götürmek üzere Hübel/Menat adında bir put alır ve Mekke’ye götürür. Bir başka kaynağa göre
Ambr b. Luhay putu el-cezire’den (Mezopotamya) getirir. Putu Kabe’ye koyarak insanların ona tapmalarını ister. Amr, Huzaa kabilesinin
lideri ve aynı zamanda Kabe’yi düzenleme görevi onun bünyesine aittir. Güçlü, saygın ve sözü geçen biriydi. Kaynaklara göre O, kısa
boylu, mavi gözlü ve açık tenliydi. Böylelikle halk Hz.İbrahim’in tebliğ ettiği dinden çıkarak Putperestliğe ve Çok Tanrıcılığa ( politeizm)
geçmişlerdi. Zamanla Amr b. Luhay, birçok put getirerek şehre yerleştirdi. Amr’ın bir özelliği daha var. Putlar adına kurban adama
adetini de o getirmiştir. Böylelikle hayvanların ilahi güçle donatıldığına inanılırdı.

Putperestliğin sonu

Putperestlik kesin olarak Peygamber Efendimizin (sav) Mekke’yi fethiyle son bulmuştur. Peygamberimiz Risalet öncesi ( peygamber
olmadan) Putlara ne tapmış ne de onlar adına kesilen etlerinden yemiştir. O, hep uzak durmuş Allah onu he zaman korumuştu.

Kısa Not: Araplar, putperestliğin yaygın olduğu zamanlarda put ticaretinden de hatrı sayılır gelir elde ediyorlardı. İslam’a sıcak
bakmamalarının bir sebebi de budur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir